CNC-ის ოპერატორი/პროგრამისტი

მოთხოვნადი პროფესია სულ რამდენიმე თვეში.

სწავლების სისტემაში უკვე დარეგისტრირდა 3194 მომხმარებელი.
შეისწავლეთ სპეციალობა 4 თვეში, დისტანციურად, სახლიდან გაუსვლელად!

დისტანციური (on-line) სწავლება

ჩვენი კურსები არის დისტანციური. თქვენ უნდა გქონდეთ კომპიუტერი ინტერნეტთან წვდომით 1 მბ/წმ-იდან, რომლის მეშვეობითაც თქვენ დაესწრებით მეცადინეობებს პედაგოგთან სწავლების ნებისმიერ ნაკადში (ჯგუფში სწავლების შემთხვევაში). არსებობს სწავლებისა და საიტებზე ნავიგაციის შესაძლებლობა პლანშეტური კომპიუტერის, ნეთბუკის, სმარტფონის ან მონილური ინტერნეტის მქონე მობილური ტელეფონის მეშვეობით.

სწავლების 4-4.5 თვის განმავლობაში სრული კურსის (პედაგოგთან ერთად) ყველა მსმენელი გადიან 8 ძირითად საგანს, ასრულებენ საკონტროლო სამუშაოებს, ინტერაქტიულ სავარჯიშოებს, მართვის პროგრამების დაწერის საშინაო დავალებებს, ავტომატიზებული პროექტირების სისტემებში ნახაზების აგების სავარჯიშოებს და აგრეთვე სპეციალურ სერვისში ასრულებენ ტესტირებას.

დამოუკიდებელი სწავლების შერჩევისას მეცადინეობებზე დასწრება შეუძლებელია. კურსის ნებისმიერი მსმენელი მისი ცოდნის დონის მიუხედავად შეძლებს სწავლების დაწყებას ნებისმიერ მომენტში, ჯგუფის შეკრების ლოდინის გარეშე.

სერტიფიკატი კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა უფასოდ, ჯგუფებში სწავლების შემთხვევაში. დამოუკიდებელი სწავლების (ტრენინგი) შემთხვევაში სერტიფიცირების ღირებულება და სერტიფიკატის გამოშვება შეადგენს 100 USD (400 PLN).სწავლების სახეობები

გთავაზობთ სწავლების შემდეგ სახეობებს კერძო პირებისა და კომპანიებისათვის (სწავლება და/ან თანამშრომლების პროფორიენტაცია):

დამოუკიდებელი სწავლება (ტრენინგი)

დისტანციური სწავლება მეცადინეობასთან და მასალასთან დაშვების გამოყენებით 1 თვის ვადით. სწავლების ღირებულება შეადგენს 50 USD/1 თვე (ექვივალენტი: 220 PLN). კურსის დასრულების შემდეგ სერტიფიკატი არ გაიცემა!

ჯგუფებში სწავლების სრული კურსი (პედაგოგთან ერთად)

სწავლება დისტანციურ მეცადინეობებზე (ვებინარებზე) დასწრების შესაძლებლობით, საშინაო, საკონტროლო დავალებების და ტესტების შესრულებით და პედაგოგის მიერ მათი შემდგომი შემოწმებით, 4 თვის ვადით. სწავლების ღირებულება შეადგენს 75 USD-დან/1 თვეში (325 PLN), დააზუსტეთ მენეჯერთან. კურსის დასრულების შემდეგ სერტიფიკატი გაიცემა უფასოდ!

ინდივიდუალური სწავლება

ინდივიდუალური დისტანციური სწავლება პედაგოგთან ერთად თქვენთვის მოსახერხებელ დროს. მეცადინეობების თემა და ხანგრძლიობა ზუსტდება წინასწარ. სწავლების ღირებულება შეადგენს 20 USD/1 მეცადინეობა (60 წუთი). სერტიფიცირების საკითხებთან დაკავშირებით მიმართეთ მენეჯერს.

როგორ ტარდება
მეცადინეობები ჯგუფში?

აამ ბლოკის მარჯვენა ნაწილში ხელმისაწვდომია
მეცადინეობა 2-05-ის 0001 კურსის ჩანაწერი, ხანგრძლივობით 44 წთ.,
რომელიც ჩატარდა 27.03.2023. ავტორი: ანტონი ლ.

რას წარმოადგენს სწავლების სისტემა?

გარდა 2013 წლიდან ჩატარებული მეცადინეობის ჩანაწერის გარდა, სისტემაში არის დამატებითი მასალები, როგორც “CNC-ის ოპერატორის“, “CNC-ის პროგრამისტის“ პროფესიების დამოუკიდებლად დაუფლებისათვის, აგრეთვე პედაგოგთან ერთად ჯგუფში სწავლებისათვის. თუ თქვენ ჯერ არ გაქვთ სასწავლო აქაუნთი, დარეგისტრირდით ახლავე 15 წამში!

ახალი დიზაინი

სულ ახლახან ჩვენ სრულად განვაახლეთ საიტების დიზაინი. ეხლა მუშაობა სერვისებში უფრო მოსახერხებელია, სწავლების სისტემის მარცხენა ნაწილში განთავსებული საერთო სანავიგაციო მენიუს ხარჯზე.

შესაძლებლობები

დამატებულია დამატებითი შესაძლებლობები: სასწავლო პროცესის დასწრების თაობაზე ცნობების შექმნა; გადახდის ავტომატიზებული სისტემა; აქტების შექმნა;

შეტყობინება

მიიღეთ შეტყობინებები E-mail-ზე, მენეჯერებისა და პედაგოგის მოქმედებებისათვის თვალყურის დევნის მიზნით.

ადაპტირება

მეცადინეობებზე დასწრებისათვის გამოიყენება პროგრამა ZOOM. ის შეიძლება გაიშვას ნებისმიერ ოპერაციულ სისტემაში.

მხარდაჭერა

ჩვენ ვუწევთ მხარდაჭერას კლიენტებს ტელეფონის და აგრეთვე მესენჯერის: Viber, WhatsApp, Telegram, WeChat-ის მეშვეობით. გაქვთ კითხვები? დასვით ის, შემდეგ მეცადინეობამდე ლოდინის გარეშე.

ანალიტიკა

სისტემა ახორციელებს მეცადინეობებზე დასწრების, თქვენ მიერ ვიდეოს ყურებაზე და აგრეთვე სამუშაოების შესრულებაზე დახარჯული დროის აღრიცხვას.

შესასწავლი თემები და კურსები

პროფესია “CNC-ის ოპერატორი/პროგრამისტი“-ს სწავლება ითვალისწინებს 8 ძირითადი საგნის გავლას ჯგუფებში (პედაგოგთან ერთად) ან დამოუკიდებლად. ძირითადი თემების გარდა განიხილება 6-8 მეცადინეობისაგან შემდგარი დამატებითი მინი-კურსები მაკროპროგრამირებაში, დიაგნოსტიკაში და საინჟინრო გრაფიკაში. დამატებითი კურსები ემატება ყოველი 1-2 თვეში. ამჟამად სწავლების სისტემაში არის 20 თემის/ლურსის მასალები და ჩანაწერები. დააჭირეთ ნებისმიერ სლაიდს ქვემოთ, გასადიდებლად:

3520 +

კლიენტი 48 ქვეყნიდან

3194

სასწავლო აქაუნთი

2414

ჩატარებული მეცადინეობა

სერტიფიკატის გამოშვება და მისი გაგზავნა

ჩატვირთეთ სერტიფიკატის ელექტრონული ვერსიის ორიგინალი კონსტრუქტორში
(დოკუმენტი გაიხსნება ცალკე ფანჯარაში)

*მიაქციეთ ყურადღება! სერტიფიკატის ელექტრონულ ვერსიას არ აქვს ცალმხრივი სტიკერი კომპაბიის სპეციალური. სერტიფიკატის ნაბეჭდი ორიგინალი იგზავნება წერილით საფოსტო მისამართზე. დაწვრილებით სერტიფიკატის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ აქ.
სულ გაცემულია: 582 სერტიფიკატი მსოფლიოს 16 ქვეყანაში!


სერტიფიკაცია შეიცავს საშინაო და საკონტროლო დავალებების და აგრეთვე ტესტებისა და საგამოცდო ტესტის (დისტანციურად) შესრულებას. სერტიფიკაციის, სერტიფიკატის გამოშვების და მისი გაგზავნის ღირებულება სწავლების გარეშე (სამუშაო გამოცდილების მქონე კლიენტებისათვის) შეადგენს 100 USD. დამატებით გთავაზობთ დაშვებას 3 თვით სწავლასთან რეჟიმში “ტრენინგი“ (ჯგუფებში მეცადინეობაზე დასწრების გარეშე). სრულ კურზე ჯგუფში(პედაგოგთან ერთად) სწავლებისას სერტიფიცირება ხორციელდება სწავლების დროს და ცალკე გადასახადი არ მოითხოვება. სერტიფიკატი იგზავნება სწავლების დასრულების (6 თვე) შემდეგ უფასოდ. დამოუკიდებელი სწავლების შემთხვევაში სერტიფიცირება არ ხორციელდება! კურსი “ტრენინგის“ შემდეგ სერტიფიკატის მიღების საჭიროების შემთხვევაში კურსის მსმენელმა უნდა ცალკე გადაიხადოს სერტიფიცირების ღირებულება.

სერტიფიკატის ვალიდურობის

შემოწმება შესაძლებელია ამ გვერდზე. შეიყვანეთ სერტიფიკატის ნომერი საიტის ზედა მარცხენა ნაწილში (ENTER THE NUMBER OF THE CERTIFICATE). ან დაასკანირეთ QR-კოდი პირდაპირ დოკუმენტზე ნებისმიერი მოწყობილობით სერტიფიკატის კაბინეტში სწრაფი გადასვლისათვის.სასწავლო აქაუნთის რეგისტრაცია

მიიღეთ სწავლების სისტემასთან უფასო 3-დღიანი დაშვება ახლავე! ვადის ამოწურვის შემდეგ თქვენ შეძლებთ გააგრძელოთ დაშვება აქაუნთთან დამოუკიდებელი სწავლების რეჟიმში, ან გადახვიდეთ სრულ კურსზე ჯგუფში (პედაგოგთან ერთად). გამოიყენეთ ავტომატიზებული გადახდის სერვისი ანდა მიმართეთ კომპანიის მხადრაჭერის სამსახურს.